Rok 2020 přinesl řadu změn v sociální oblasti. Tradičně se s výší průměrné mzdy mění zálohy na sociální a zdravotní pojištění, valorizují se důchody, podařilo se prosadit zvýšení rodičovského příspěvku. Jaké všechny změny se prosadily pro rok 2020 na Ministerstvu práce a sociálních věcí a ve zdravotním pojištění?

Valorizují se důchody

Valorizace důchodů byla prosazena vládou, přitom ale velká část valorizace je daná hlavně ekonomickým růstem a je způsobena inflací a růstem životní úrovně v ČR. K této ze zákona povinné valorizaci pak vláda přidala 151 Kč jako mimořádnou valorizaci.

Starobní důchody se valorizují automaticky, přičemž první vyšší výplata bude za důchod v lednu, valorizované jsou tak výplaty důchodů v lednu. Každý příjemce důchodů měl dostat už v prosinci informační dopis o zvýšení výměry důchodu. Samotná valorizace je pak automatická, není nutné o ni nikde žádat.

Průměrný důchod by měl po valorizaci dosahovat výše 14 400 Kč. Průměrný důchod se zvýšil o 900 Kč.

Zvyšuje se rodičovský příspěvek na 300 000 Kč

Kromě valorizace důchodů patřilo zvyšování rodičovského příspěvku k dalším žhavým tématům vládního jednání. Nakonec se prosadila úprava, kdy se rodičovský příspěvek zvyšuje o 80 000 Kč u všech dětí, na které rodiče k 1. ledna čerpali rodičovský příspěvek. U vícerčat se výše rodičovského příspěvku zvyšuje na 450 000 Kč.

Rodičovský příspěvek v absolutní výši k čerpání se zvyšuje automaticky, ale měsíční výši výplaty si určuje čerpající rodič individuálně a je možné si ji osobně nastavit.

Kromě rodičovského příspěvku se upravuje i výše hodin, které může strávit dítě mladší 2 let v předškolním zařízení. Tento limit se zvyšuje na 92 hodin měsíčně. Pro děti starší 2 dvou let omezení neplatí.

Zvýšení minimální mzdy

Zvyšování minimální mzdy není v České republice navázáno na růst průměrné mzdy ani na inflaci. Konkrétní výše minimální mzdy tak záleží na jednání tripartity: vlády, odborů a zástupců zaměstnavatelů. Pro rok 2020 byla dojednána minimální mzda ve výši 14 600 Kč měsíčně. Pro hodinovou mzdu pak platí minimální výše 87,30 Kč.

Minimální zálohy pro OSVČ

Růst minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění je navázán na růst průměrné mzdy. Pro tyto účely se výše průměrné mzdy zvyšuje nařízením vlády, pro rok 2020 je průměrná mzda stanovena na 34 835 Kč. V návaznosti na její výši pak platí:

  • maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je 1 672 080 Kč,
  • limitem pro placení záloh u vedlejší činnosti je částka 83 603 Kč ročně,
  • výše minimální zálohy pro hlavní činnost na sociální pojištění je 2 544 Kč, pro vedlejší činnost pak 1 018 Kč,
  • zvyšuje se i výše minimální zálohy pro zdravotní pojištění na 2 352 Kč.

eNeschopenka

Od 1. ledna také platí nově tzv. eNeschopenka. Elektronické zpracování neschopenek a na to navázané vyplácení nemocenské by mělo především zrychlit a zefektivnit celý proces. A zlepšit předávání informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a ČSSZ. Zrychlí se tak proces vyřizování pracovní neschopnosti a zjednoduší se pro lékaře, zaměstnance i zaměstnavatele.

(foto: Jude Beck on Unsplash)

Neváhejte sdílet: