Průměrná a minimální mzda změny limity

Zvyšování minimální mzdy a také průměrné mzdy má spoustu dalších dopadů na daňové záležitosti poplatníků. Zvyšují se tak například limity pro solidární daň, pro zdanění důchodu i pro daňovou slevu.

Limity navázané na minimální mzdu: 14 600 Kč

V roce 2020 je výše minimální mzdy stanovena na úrovni 14 600 Kč za měsíc, to odpovídá hodinové mzdě 87,30 Kč. Minimální mzda je minimální legální výdělek, který můžete získat při zaměstnání na plný úvazek. Při částečných úvazcích se měsíční limit poměrně snižuje.

Zvýšení minimální mzdy má několik dopadů na daně z příjmu, daňové slevy a jiné instituty, které jsou svou povahou navázány na výši minimální mzdy.

  • Hranice výdělků pro výplatu daňového bonusu: 87 600 Kč

Abyste měli nárok na výplatu daňového bonusu musíte mít zdanitelné výdělky za rok alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Při uplatnění daňového bonusu měsíčně si musíte vydělat alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 7 300 Kč.

  • Maximální výdělek při registraci na úřadu práce: 7 300 Kč

Při registraci na úřadu práce si můžete legálně vydělat až polovinu minimální mzdy. Což v roce 2020 odpovídá měsíčnímu výdělku 7 300 Kč.

  • Daňová sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení: 14 600 Kč

Na výši minimální mzdy je také navázána daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Tuto můžete uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy. Pro rok 2020 si tak budete moci uplatnit slevu ve výši až 14 600 Kč, slevu uplatníte v ročním zúčtování v únoru 2021, nebo v daňovém přiznání v březnu 2021,

  • Hranice osvobození důchodu od daně z příjmu: 525 600 Kč

Starobní důchody jsou osvobozeny od daně z příjmu až do výše 36násobku minimální mzdy. Pokud souhrnná výše starobního důchodu za daňový rok překročí tuto hranici, jste povinni platit daň z příjmu i ze starobního důchodu. Hranice je pro rok 2020 stanovena na úrovni 525 600 Kč, což odpovídá 36násobku minimální mzdy 14 600 Kč.

  • Minimální výše zdravotního pojištění pro OBZP: 1 971 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí sami platit zdravotní pojištění, pokud nejsou státními pojištěnci (např. student, žena na mateřské, rodič pobírající rodičovský příspěvek). Tato výše se odvozuje z minimálního vyměřovacího základu, který odpovídá výši minimální mzdy. Platba pojistného pro OBZP tak roste na 1 971 Kč měsíčně.

Limity navázané na průměrnou mzdu: 34 835 Kč

Průměrná mzda je institut pro daňové účely, který určuje svým nařízením vláda vždy na konci předchozího roku pro následující daňové období. Nařízení vlády č. 260/2019 Sb. účinné od 1. 1. 2020, stanovilo průměrnou mzdu pro rok 2020 na 34 835 Kč. Tato „průměrná“ mzda je administrativně stanovena na základě vývoje průměrné mzdy v prvních třech čtvrtletích předchozího roku.

Od tohoto „průměrného výdělku“ se odvíjí například vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění nebo limit, od kterého se platí solidární daň.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění: 2 352 Kč

Nové zálohy jsou brány z minimálního vyměřovacího základu průměrné mzdy, což je v případě zdravotního pojištění polovina průměrné mzdy 34 835 Kč. Minimální vyměřovací základ je tak 17 418 Kč a to odpovídá pro rok 2020 částce 2 352 Kč povinné minimální zálohy na zdravotní pojištění.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na sociální pojištění: 2 544 Kč

I tady výše povinné minimální zálohy odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu průměrné mzdy, který se počítá jako čtvrtina průměrné mzdy. Při minimálním vyměřovacím základu je tak nutno platit 2 544 Kč jako minimální povinnou zálohu na sociální pojištění měsíčně.

  • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 1 672 080 Kč

Maximální vyměřovací základ je limit, do kterého jsou zaměstnanci i OSVČ povinni odvádět sociální pojištění. Nad tento limit jsou výdělky osvobozeny od platby sociálního pojištění. Limit pro maximální vyměřovací základ je počítán jako 48násobek průměrné mzdy, a pro rok 2020 tak platí limit 1 672 080 Kč.

  • Od kdy platíte solidární daň: 1 672 080 Kč

Solidární daň je daň z příjmu vyměřená z příjmů, které přesahují hranici 1 672 080 Kč výdělků za rok, tento limit odpovídá 48násobku průměrné mzdy. Solidární daň je poté 7 % z rozdílu mezi touto hranicí a ročními výdělky. Ze závislé činnosti se solidární daň strhává měsíčně při výplatě čisté mzdy, pokud hrubá mzda překročí limit 139 340 Kč za měsíc.

(foto: L.n.a. on Reshot)

Neváhejte sdílet:
x

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.