Průměrná a minimální mzda změny limity

Zvyšování minimální mzdy a také průměrné mzdy má spoustu dalších dopadů na daňové záležitosti poplatníků. Zvyšují se tak například limity pro solidární daň, pro zdanění důchodu i pro daňovou slevu.

Limity navázané na minimální mzdu: 17 300 Kč

V roce 2023 je výše minimální mzdy stanovena na úrovni 17 300 Kč za měsíc, to odpovídá hodinové mzdě 103,80 Kč. Minimální mzda je minimální legální výdělek, který můžete získat při zaměstnání na plný úvazek. Při částečných úvazcích se měsíční limit poměrně snižuje.

Zvýšení minimální mzdy má několik dopadů na daně z příjmu, daňové slevy a jiné instituty, které jsou svou povahou navázány na výši minimální mzdy.

  • Hranice výdělků pro výplatu daňového bonusu: 103 800

Abyste měli nárok na výplatu daňového bonusu musíte mít zdanitelné výdělky za rok alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Při uplatnění daňového bonusu měsíčně si musíte vydělat alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 8 650 Kč.

  • Maximální výdělek při registraci na úřadu práce: 8 650 Kč

Při registraci na úřadu práce si můžete legálně vydělat až polovinu minimální mzdy. Což v roce 2023 odpovídá měsíčnímu výdělku 8 650 Kč.

  • Daňová sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení: 17 300 Kč

Na výši minimální mzdy je také navázána daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Tuto můžete uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy. Pro rok 2023 si tak budete moci uplatnit slevu ve výši až 17 300 Kč, slevu uplatníte v ročním zúčtování v únoru 2024, nebo v daňovém přiznání v dubnu 2024,

  • Hranice osvobození důchodu od daně z příjmu: 622 800 Kč

Starobní důchody jsou osvobozeny od daně z příjmu až do výše 36násobku minimální mzdy. Pokud souhrnná výše starobního důchodu za daňový rok překročí tuto hranici, jste povinni platit daň z příjmu i ze starobního důchodu. Hranice je pro rok 2023 stanovena na úrovni 622 800 Kč, což odpovídá 36násobku minimální mzdy 17 300 Kč.

  • Minimální výše zdravotního pojištění pro OBZP: 2 336 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí sami platit zdravotní pojištění, pokud nejsou státními pojištěnci (např. student, žena na mateřské, rodič pobírající rodičovský příspěvek). Tato výše se odvozuje z minimálního vyměřovacího základu, který odpovídá výši minimální mzdy. Platba pojistného pro OBZP tak roste na 2 336 Kč měsíčně.

Limity navázané na průměrnou mzdu: 40 324

Průměrná mzda je institut pro daňové účely, který určuje svým nařízením vláda vždy na konci předchozího roku pro následující daňové období. Nařízení vlády č. 290/2022 Sb. účinné od 1. 1. 2023, stanovilo průměrnou mzdu pro rok 2023 na 40 324 Kč. Tato „průměrná“ mzda je administrativně stanovena na základě vývoje průměrné mzdy v prvních třech čtvrtletích předchozího roku.

Od tohoto „průměrného výdělku“ se odvíjí například vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění nebo limit, od kterého se platí solidární daň.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění: 2 722 Kč

Nové zálohy jsou brány z minimálního vyměřovacího základu průměrné mzdy, což je v případě zdravotního pojištění polovina průměrné mzdy 40 324 Kč. Minimální vyměřovací základ je tak 20 162 Kč a to odpovídá pro rok 2023 částce 2 722 Kč povinné minimální zálohy na zdravotní pojištění.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na sociální pojištění: 2 944 Kč

I tady výše povinné minimální zálohy odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu průměrné mzdy, který se počítá jako čtvrtina průměrné mzdy. Při minimálním vyměřovacím základu je tak nutno platit 2 944 Kč jako minimální povinnou zálohu na sociální pojištění měsíčně.

  • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 1 935 552 Kč

Maximální vyměřovací základ je limit, do kterého jsou zaměstnanci i OSVČ povinni odvádět sociální pojištění. Nad tento limit jsou výdělky osvobozeny od platby sociálního pojištění. Limit pro maximální vyměřovací základ je počítán jako 48násobek průměrné mzdy, a pro rok 2023 tak platí limit 1 935 552 Kč.

  • Od kdy platíte vyšší daň z příjmu: 1 935 552 Kč

Progresivní daň je daň z příjmu ve vyšší sazbě vyměřená z příjmů, které přesahují hranici 1 935 552 Kč výdělků za rok, tento limit odpovídá 48násobku průměrné mzdy. Progresivní daňová sazba je poté 23 % z rozdílu mezi touto hranicí a ročními výdělky. Ze závislé činnosti se solidární daň strhává měsíčně při výplatě čisté mzdy, pokud hrubá mzda překročí limit 161 296 Kč za měsíc.

(foto: L.n.a. on Reshot)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *