Průměrná a minimální mzda změny limity

Zvyšování minimální mzdy a také průměrné mzdy má spoustu dalších dopadů na daňové záležitosti poplatníků. Zvyšují se tak například limity pro solidární daň, pro zdanění důchodu i pro daňovou slevu.

Limity navázané na minimální mzdu: 18 900 Kč

V roce 2024 je výše minimální mzdy stanovena na úrovni 18 900 Kč za měsíc, to odpovídá hodinové mzdě 112,50 Kč. Minimální mzda je minimální legální výdělek, který můžete získat při zaměstnání na plný úvazek. Při částečných úvazcích se měsíční limit poměrně snižuje.

Zvýšení minimální mzdy má několik dopadů na daně z příjmu, daňové slevy a jiné instituty, které jsou svou povahou navázány na výši minimální mzdy.

  • Hranice výdělků pro výplatu daňového bonusu: 113 400

Abyste měli nárok na výplatu daňového bonusu musíte mít zdanitelné výdělky za rok alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Při uplatnění daňového bonusu měsíčně si musíte vydělat alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 9 450 Kč.

  • Maximální výdělek při registraci na úřadu práce: 9 450 Kč

Při registraci na úřadu práce si můžete legálně vydělat až polovinu minimální mzdy. Což v letošním roce odpovídá měsíčnímu výdělku 9 450 Kč.

  • Daňová sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení: byla od ledna 2024 zrušena

Na výši minimální mzdy bývala také navázána daňová sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovné. Tuto můžete uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy. Pro rok 2023 si tak budete moci uplatnit slevu ve výši až 17 300 Kč. Je to ovšem poslední rok, kdy můžete slevu uplatnit v daňovém přiznání. Za letošní rok už slevu neuplatníte, byla zrušena od ledna 2024.

  • Hranice osvobození důchodu od daně z příjmu: 680 400 Kč

Starobní důchody jsou osvobozeny od daně z příjmu až do výše 36násobku minimální mzdy. Pokud souhrnná výše starobního důchodu za daňový rok překročí tuto hranici, jste povinni platit daň z příjmu i ze starobního důchodu. Hranice je pro rok 2024 stanovena na úrovni 680 400 Kč, což odpovídá 36násobku minimální mzdy 18 900 Kč.

  • Minimální výše zdravotního pojištění pro OBZP: 2 552 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí sami platit zdravotní pojištění, pokud nejsou státními pojištěnci (např. student, žena na mateřské, rodič pobírající rodičovský příspěvek). Tato výše se odvozuje z minimálního vyměřovacího základu, který odpovídá výši minimální mzdy. Platba pojistného pro OBZP tak roste na 2 552 Kč měsíčně.

Limity navázané na průměrnou mzdu: 43 967

Průměrná mzda je institut pro daňové účely, který určuje svým nařízením vláda vždy na konci předchozího roku pro následující daňové období. Nařízení vlády č. 286/2023 Sb. účinné od 1. 1. 2024, stanovilo průměrnou mzdu pro rok 2024 na 43 967 Kč. Tato „průměrná“ mzda je administrativně stanovena na základě vývoje průměrné mzdy v prvních třech čtvrtletích předchozího roku.

Od tohoto „průměrného výdělku“ se odvíjí například vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění nebo limit, od kterého se platí solidární daň.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění: 2 968 Kč

Nové zálohy jsou brány z minimálního vyměřovacího základu průměrné mzdy, což je v případě zdravotního pojištění polovina průměrné mzdy 43 967 Kč. Minimální vyměřovací základ je tak 21 984 Kč a to odpovídá pro rok 2024 částce 2 968 Kč povinné minimální zálohy na zdravotní pojištění.

  • Minimální povinné zálohy pro OSVČ na sociální pojištění: 3 852 Kč

I tady výše povinné minimální zálohy odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu průměrné mzdy, který se počítá pro rok 2024 jako 30 % průměrné mzdy. Při minimálním vyměřovacím základu je tak nutno platit 3 852 Kč jako minimální povinnou zálohu na sociální pojištění měsíčně.

  • Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění: 2 110 416 Kč

Maximální vyměřovací základ je limit, do kterého jsou zaměstnanci i OSVČ povinni odvádět sociální pojištění. Nad tento limit jsou výdělky osvobozeny od platby sociálního pojištění. Limit pro maximální vyměřovací základ je počítán jako 48násobek průměrné mzdy, a pro rok 2024 tak platí limit 2 110 416 Kč.

  • Od kdy platíte vyšší daň z příjmu: 1 582 812 Kč

Progresivní daň je daň z příjmu ve vyšší sazbě vyměřená z příjmů, které přesahují hranici 1 582 812 Kč výdělků za rok, tento limit odpovídá 36násobku průměrné roční mzdy (limit byl od ledna 2024 snížen z 48násobku roční mzdy). Progresivní daňová sazba je poté 23 % z rozdílu mezi touto hranicí a ročními výdělky. Ze závislé činnosti se solidární daň strhává měsíčně při výplatě čisté mzdy, pokud je trojnásobná k průměrné, pokud tedy hrubá mzda překročí limit 131 901 Kč za měsíc.

(foto: L.n.a. on Reshot)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *