Starobní důchody vyplácí Česká správa sociální zabezpečení vždy dopředu. Přičemž řádné výplaty důchodu jsou vždy v sudé dny od 2. do 24. daného měsíce. 15. každého měsíce jsou pak vypláceny důchody pro klienty trvale bydlící v domovech sociálních služeb.

Důchody jsou vypláceny bezhotovostně převodem na účet nebo v hotovosti na České poště. Pokud den výplaty připadá na víkend, posouvá se splatnost důchodu. Stejně tak se splatnost posouvá, pokud den výplaty připadá na státní svátek.

Výplata důchodu o víkendu?

Pokud datum výplaty důchodu připadá na sobotu a neděli, posouvá se výplata na nejbližší pracovní den. Tedy sobotní termín se vyplácí už v pátek, zatímco nedělní termín je vyplacen v pondělí.

  • Když termín výplaty důchodu připadá na sobotu, je důchod vyplacen v pátek.
  • Když termín výplaty důchodu připadá na neděli, je důchod vyplacen v neděli.

Vyplácí se důchod o svátcích?

Pravidla pro výplatu důchodu o svátcích a dnech volna určuje vždy ČSSZ každý rok, přitom platí, že stejně jako o víkendu je důchod vyplacen v nejbližší pracovní den. Pokud si nejste jistí, kdy vám bude důchod vyplacen, můžete si to zkontrolovat u ČSSZ. Pro rok 2021 jsou výplaty důchodu ve svátek stanoveny takto:

Výplatní termín důchodu……bude vyplacen:
2. ledna 2021 (sobota po Novém roku)4. ledna 2021 (pondělí)
2. dubna 2021 (Velikonoční pátek)1. dubna 2021 (čtvrtek)
4. dubna 2021 (Velikonoční neděle)6. dubna 2021 (úterý)
4. července 2021 (neděle)2. července 2021 (pátek)
6. července 2021 (Jan Hus, úterý)7. července 2021 (středa)
24. prosince 2021 (pátek)23. prosince 2021 (čtvrtek)

Výplata důchodů na začátku roku

Prostředky pro výplatu důchodu může ČSSZ vždy čerpat až první pondělí v novém roce. V roce 2021 má tak peníze k dispozici až v pondělí 4. ledna. V tento den by měly být vyplaceny důchody s termínem výplaty 2. a také 4. v měsíci. A může se stát, že ve výjimečných případech bude peníze připsány na účet až v další pracovní den, tedy 5. ledna. Důchody vyplácené přes Českou poštu by měly být standardně dostupné v den výplaty, tedy už 4. ledna.

(foto: Jonathan Duran on Unsplash)

Neváhejte sdílet: