Červencové svátky

V Česku máme hned na začátku prázdnin dva svátkové dny, které často předznamenají první opravdu letní prodloužený víkend. Dětem navíc začaly prázdniny, takže je na čase právě teď vyrazit za dobrodružstvím. Pro pracují platí, že si stačí vzít jen tři dny dovolené a celý týden můžete strávit kdokoliv na cestách nebo zavření doma na pohovce. Záleží už jen na vás.

Červencové svátky jsou ryze české. Oslavujeme Cyrila a Metoděje a také mistra Jana Husa. Cyrila a Metoděje pak slaví i naši slovenští sousedé, ale výročí upálení Jana Husa je čistě jen naše. Toto období je tak skvělé například pro návštěvu sousedního Rakouska, kde budou mít běžné pracovní dny. Což vzhledem k tomu, že o svátcích a o nedělích se v Rakousku často nepracuje a všechno je zavřené, tak právě červencové svátky představují dokonalou příležitost si užít trošku nakupování i u Rakušanů.

Červencové svátky v roce 2023:

 • ve středu 5. července si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
 • ve čtvrtek 6. července je výročí Dne upálení mistra Jana Husa.

Jsou otevřené obchody?

Před pár lety byl přijat zákon, který omezuje prodej u prodejen s větší nákupní plochou, než je 200 metrů čtverečních. Tento zákon zakazuje u velkých prodejen otevřít během vybraných svátků. Červencové svátky jsou ale bez omezení, obchody můžou otevřít a na otevírací dobu během začátku července se nevztahují žádná zákonná omezení.

Pozor si ale dejte na Slovensku, kde daný zákon byl také přijat a v přísnější podobě. Slovenské obchody tak musí zavřít na Cyrila a Metoděje.

Proč musí zavírat obchody?

Zákon zakazující maloobchodní prodej během vybraných státních svátků vstoupil v platnost v roce 2016. Omezil prodej během 8 svátečních dnů a to v obchodech s prodejní plochou větší než 200 m2. Obchodní centra jako taková v tento den zavírat nemusí, ale obchody s větší než stanovenou prodejní plochou musí být zavřeny. Malé obchody, například lokální večerky a malé prodejny, můžou otevřít za základě vlastního uvážení.

Podobný zákon byl přijat i na Slovensku, kde úprava zakazuje prodej během všech státních svátků. Stejně tak je maloobchodní prodej omezen v Rakousku a to nejen na státní svátky, ale i v neděli. Česká úprava zákaz omezila pouze na některé z 13 každoročních svátků. Obchody tak musí být zavřené na:

 • 1. 1. Nový rok,
 • 10. 4. Velikonoční pondělí,
 • 8. 5. Den vítězství,
 • 28. 9. Den české státnosti,
 • 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu,
 • 24. 12. Štědrý den (od 12:00),
 • 25. 12. 1. svátek vánoční,
 • 26. 12. 2. svátek vánoční.

Zákon pak dále stanovuje další výjimky, které se nemusí řídit tímto nařízením a můžou během státních svátků otevřít. Jsou to:

 • obchody s prodejní plochou menší než 200 m2,
 • benzinové pumpy,
 • lékárny,
 • obchody na letištích a na nádražích,
 • obchody v nemocnicích.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Cyril a Metoděj byli dva bratři, pocházející z řecké Soluně. V roce 862 poslal velkomoravský kníže Rostislav žádost byzanskému císaři Michaelu III., aby mu pomohl šířit křesťanství na Velké Moravě a to bez vlivu Východofranské říše. Rostislav se totiž bál vzrůstajícího politického a náboženského vlivu franských kněží, které proto nechal vyhnat.

Pro misii šíření křesťanství na Velké Moravě byli poté vybráni právě Konstantin a Metoděj. Vytvořili nové písmo, tzv. hlaholici, a do staroslověnštiny přeložili liturgické knihy pro konání bohoslužeb. Samotná mise poté začala v roce 863, kdy oba bratři na jaře dorazili do Velkomoravské říše.

Poprvé byl svátek Konstantina a Metoděje slaven v roce 1863, jako připomenutí tisicíletého výročí mise. A ačkoliv byl do té doby jejich příchod spojován s březnovým datem, tak bylo zvoleno datum v červenci. Důvodem bylo pravděpodobně to, že dřívější březnové datum zasahovalo do doby Velikonoc. A také to bylo spojeno s rostoucí oblibou mistra Jana Husa, jehož upálení se připomíná 6. července.

 • Cyrila a Metoděje si 6. července připomínají na Slovensku a v Česku.
 • Pravoslavná církev slaví bratry 11. května dle pravoslavného kalendáře (24. května).
 • Bulharsko a Severní Makedonie bratry také slaví 24. května.
 • Všeobecný římský kalendář připomíná zase 14. února, což je den kdy zemřel Cyril.

Upálení mistra Jana Husa

Jan Hus je čistě česká historická postava a jeden z prvních reformátorů církve. Ve své době kritizoval mravní úpadek církve, za což ho církev samozřejmě neměla moc ráda. A symbolicky ho na začátku července 1415 upálila na hranici jako odsouzeného kacíře. V Čechách následkem upálení Jana Husa začalo husitské hnutí a následně i česká protestantská reformace.

Jan Hus je slaven jako svatý mučedník českou starokatolickou církví, Církví československou husitskou a také pravoslavnou církví. 6. červenec jako památný den Jana Husa byl připomínán už během komunismu, ostatně památný den Jana Husa byl připomínán už od roku 1925. Jako státní svátek byl ale 6. červenec ustaven až v roce 1990.

(foto: Joshua Hanson on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *