V Česku šestého ledna jako svátek Tři krále neslavíme, ale v sousedním Rakousku i na Slovensku je to státní svátek a den volna. Na Slovensku mají díky tomu děti prodloužené vánoční prázdniny až do 8. ledna, kdy jsou poprvé do školy v roce 2020.

Svátek Tří králů, neboli správně Svátek Zjevení Páně, je den, kdy se narozenému Ježíškovi přišli poklonit tři mudrcové a donesli mu dary. Mudrci pocházeli z východu a jejich příchod je popsán v Matoušově evangeliu. Nově narozenému Ježíši donesli dary o třech skupenstvích: kov – zlato, plyn – kadidlo a kapalinu – myrhu.

Šestý leden je považován za dvanáctý den Vánoc a je slaven v západní i východní církvi 6. ledna. Tímto dnem vrcholí vánoční svátky a končí vánoční čas. V letošním roce bude den Tří králů v pondělí 6. ledna.

Kdo jsou tři králové

Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar byli mudrci z východu, kteří přišli za hvězdou oslavit nového židovského krále. Tito mudrci byli nejspíš pohané a nebyli církví svatořečeni, nejde tedy o svaté. I tak jsou ale uctíváni jako patroni hříšníků a poutníků. Podle legendy byly jejich ostatky nalezeny svatou Helenou a přes Konstantinopol doputovaly až do současného Německa. Dnes jsou uloženy v chrámu svatého Petra v Kolíně nad Rýnem.

Co znamená K + M + B +

Na Tři krále prochází městem či vesnicí tříkrálový průvod. Tři králové obchází město a žehnají jednotlivá obydlí značením K + M + B +. Tři křížky značí Otce, Syna a Ducha Svatého, nejsou to plus ale znamení křížku. Občas se udává, že značky KMB jsou zkratkou latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Tento výklad ovšem nemá podporu ve starší literatuře a objevil se teprve ve dvacátém století.

Tříkrálové sbírky

V Česku se Tři králové oficiálně neslaví jako státní svátek a jako součást Vánoc. V současnosti jsou tak tři mudrci nejčastěji spojování s tříkrálovou sbírkou, což je sbírka pořádaná Charitou Česká republika. Jde o tradiční sbírku, kdy se vybírají do pokladniček dary v rámci tříkrálových průvodů a dalších akcí. Tato tradice už oslaví dvacetileté výročí, její součástí jsou například i charitativní koncert v České televizi a mnoho dalších osobních setkání.

Koledují vždy mladí a malý koledníci, v období od 1. do 14. ledna, kteří jsou v doprovodu dospělé osoby, ta u sebe musí mít legitimaci a na požádání ji předložit. Pokladničky jsou zapečetěny, na pečeti je razítko obecního, městského úřadu. Výnos sbírky je pak použit na financování projektů Charity. A to přesně podle klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky.

V roce 2019 se vybralo celkem 119 184 663 korun do 23 908 pokladniček Tříkrálové sbírky. Jde o jednu z největších finančních sbírek organizovaných v České republice.

(foto: Chris Sowder on Unsplash)

Neváhejte sdílet: