Otcovská je novější sociální dávka, která je určena pro novopečené tatínky. Ti můžou zůstat doma 7 dní a pomoci s péčí o novorozence. Otcovská je sociální dávka z nemocenského pojištění a platí pro ni podobná pravidla jako pro mateřskou.

Otcovská vs. mateřská vs. rodičovská

Otcovská Mateřská Rodičovská
Může čerpat otec Může čerpat matka, při splnění dalších podmínek i otec Může čerpat jeden z rodičů: matka, nebo otec
Dávka z nemocenského pojištění Dávka z nemocenského pojištění Sociální dávka automaticky, pokud se staráte o dítě až do 4 let věku
Nutno splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění Nutno splnit podmínku 270 dní účasti na nemocenském pojištění za poslední dva roky Bez nutnosti dokazovat účast na pojištění
7 dní 28 týdnů (37 týdnů u vícerčat) Až do 4 let věku dítěte nejmladšího v rodině
Kdykoliv v době 6 týdnů po narození dítěte Od šesti až osmi týdnů před termínem porodu po dobu 28/37 týdnů Po vyčerpání mateřské, nebo po narození dítěte, pokud nemáte nárok na mateřskou
Žádá zaměstnavatel, nebo přímo na OSSZ Žádá zaměstnavatel, nebo přímo na OSSZ Nutno zažádat na úřadu práce
70 % redukovaného denního vyměřovacího základu 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu 220 000 Kč je možné čerpat až 4 roky

Kdo má nárok na otcovskou

U otcovské platí podobné podmínky jako pro peněžitou pomoc v mateřství. Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění, otcovská je sociální dávkou vyplácenou na základě denního vyměřovacího základu a zaplaceného nemocenského pojištění.

Zaměstnaní jsou automaticky pojištěni a mají nárok na otcovskou, u kterou žádají u svého zaměstnavatele. OSVČ mají na dávku nárok, pokud si platili nemocenské pojištění minimálně 3 měsíce před podáním žádosti o otcovskou.

Pro nárok na otcovskou je také nutné, aby otec byl zapsán v rodném listě na matrice.

Podmínky pro nárok na otcovskou:

 • Otec zapsán v rodném listu jako otec dítěte.
 • Narození dítěte, nebo převzetí dítěte mladšího 7 let do péče.
 • Účast na nemocenském pojištění, minimálně 3 měsíce u OSVČ.
 • Podat žádost zaměstnavateli, na OSSZ.

Jak se čerpá otcovská

Otcovskou je nutno vyčerpat 7 dní v kuse a během 6 týdnů po narození dítěte, nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská je určena jako týden, kdy muž pomáhá ženě se starostí o nově narozené dítě.

Termín začátku čerpání otcovské si stanovuje otec sám, poté musí vyčerpat 7 dní nepřerušeně. Otcovskou není možné čerpat před narozením dítěte. Pokud se narodí vícerčata, tak dávku je možné čerpat pouze jednou a to v délce 7 dní, stejně jako u jednoho narozeného dítěte.

Bude se otcovská prodlužovat?

Otcovská jako nová sociální dávka byla představena začátkem roku 2018. V roce 2019 navíc Evropský parlament schválil směrnici, která dále ovlivní nastavení otcovské a dalších dávek. Jaké změny se tedy chystají pro otcovskou?

 • Otcovská se bude prodlužovat na 10 dní.
 • EU navíc navrhuje, že by pro tuto dávku nemělo být nutné splnit další podmínky
 • a že by mělo být umožněno dávku čerpat i před porodem.
 • Výše otcovské by pak měla odpovídat mateřské, takže její výše zůstane stejná.

Směrnice byla schválena v Evropském parlamentu a členské státy mají nyní čas až do srpna 2022 na převedení do národního práva. Není tak ještě jasné, jaká bude přesně česká úprava.

Na co vše mají otcové nárok při narození dítěte?

 • Otcovská: 7 dní ve výši 70 % redukovaného vyměřovacího základu.
 • Mateřská: až 22 týdnů ve výši 70 % redukovaného vyměřovacího základu, pokud uzavře s matkou písemnou smlouvu o převzetí péče o dítě.
 • Rodičovský příspěvek: pokud pečuje celodenně o nejmladší dítě v rodině.
 • Placené volno: pro dobu nezbytně nutnou, aby dovezl ženu do porodnice při narození dítěte.
 • Volno: pokud je u porodu, toto volno mu zaměstnavatel nemusí proplatit.
Neváhejte sdílet: