Proč houkají sirény, zkouška sirén

Výstražné sirény slouží jako nástroj pro varování obyvatelstva při mimořádné situaci. Může jít o požár nebo povodeň, o havárii továrny nebo třeba elektrárny s únikem nebezpečných látek. Sirény by se rozezněly například i v případě války či leteckého poplachu. A krom toho se každou první středu v měsíci zkouší funkčnost sirén, což je asi nejčastěji, kdy sirény slyšíme. Přičemž každý z těchto signálů sirén má jinou podobu.

Umístění varovných sirén a podoby signálů sirén upravuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 380/2002 Sb, v §9 a následně v příloze 2. Sirény umisťuje hasičský záchranný sbor kraje, vždy v obci s více než 500 obyvateli, v zónách havarijního plánování a další místech, kde je pravděpodobnost vzniku mimořádné události. Pokud jsou místa, kde sirény nejsou v doslechu a která nejsou pokryta varovným signálem, tak obecní úřad může po dohodě s místně příslušným hasičským sborem zvolit i alternativní způsoby varování obyvatelstva.

Zkouška sirén

Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci, vždy v pravé poledne. Probíhá tak zkouška sirén, aby bylo jisté, že sirény jsou funkční a že jsou připraveny na případné hlášení mimořádné situace.

V dnešní době je sirénami vysílán zkušební signál, pokud to umožňuje samotný hlásič sirény, tak je zkušební signál doprovázený textem: „zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén.“

Jak zní signál zkoušky sirén? Akustická zkouška sirén je nepřerušovaný signál trvající 140 sekund. Tento signál se spouští vždy každou první středu v měsíci v poledne. Na tento signál není třeba nijak reagovat.

Poslechněte si: Jak zní zkouška sirén

Sirény k uctění památky zesnulých

Sirény se taky můžou rozhoukat rozhodnutím vlády. V takovém případě se sirény ozvou stejně jako při zkoušce sirén. Sirény se ozvou během dne, vždy v poledne a na délku 140 vteřin. Na sirénu není nutné reagovat, na druhou stranu tyto sirény vždy zní při tragické události na památku zesnulých. Je tak vhodné reagovat alespoň minutou ticha.

Kdy například zněly sirény na památku zesnulých:

  • únor 2020 na počet předsedy Senátu Jaroslava Kubery,
  • prosinec 2019 na památku obětí střelby v ostravské nemocnici,
  • prosinec 2018 na památku obětí důlního neštěstí na Ostravsku,
  • srpen 2018 na památku 3 vojáků, kteří umřeli v Afgánistánu,
  • únor 2015 na památku obětí střelby v Uherském Brodě,
  • sirény se můžou na památkou rozeznít i lokálně po rozhodnutí místního krajského hasičského sboru.

Požární poplach

Požární poplach je přerušovaný signál, který trvá jednu minutu. Je složen z 25 sekund signálu, poté 10 sekund ticha a poté dalších 25 sekund signálu. V případě elektronické sirény je tento signál tvořen trubkou a signálem „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“. Tento signál slouží pro svolání jednotek požární ochrany. Může zaznít kdykoliv a není třeba na něj reagovat, tedy pokud nejste náhodou příslušník požární ochrany.

Poslechněte si: Jak zní požární poplach

Všeobecná výstraha

Signál všeobecné výstrahy je tvořen kolísavým tónem, který trvá 140 vteřin. Může se opakovat v několika vysílání, vždy trvá téměř tři minuty a má kolísavou podobu. Pokud to siréna umožňuje, tak je varovný signál sirény doprovázen i hlasovým upozorněním, které specifikuje nebezpečí (požár, povodeň, jiné ohrožení). Dále pak dodává výzvu ke sledování Českého rozhlasu a České televize, které budou dále informovat o podrobnostech nebezpečí.

Poslechněte si: Jak zní signál všeobecné výstrahy

Na signál všeobecné výstrahy byste měli reagovat následně:

  • Ukryjte se v budově, čím vyšší patro, tím lepší, protože chemické látky se často drží při zemi. Pokud jste venku, v autě nebo na veřejném prostranství, vyhledejte nejbližší budovu a ukryjte se.
  • Zavřete okna a utěsněte je. Vypněte klimatizaci a vzduchotechniku, aby se tudy nešířily nebezpečné látky.
  • Sledujte rádio a televizi, případně sociální sítě, kde se dozvíte nejnovější informace a pokyny, jak se v případě nebezpečí zachovat. Informace se také můžete dozvědět ze samotných sirén, z projíždějících záchranářských vozidel nebo z obecního rozhlasu.

(foto: Kevin Jarrett on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 1 Průměrně: 5]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *