Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení je důležitý den pro všechny studenty základních a středních škol. Toto vysvědčení ukazuje, jak si studenti vedli v první polovině školního roku a poskytuje jim i rodičům přehled o jejich schopnostech a úspěších. Pololetní vysvědčení se dává tradičně posledního ledna, tedy přesněji poslední lednový pracovní den. Letos vysvědčení připadá na 31. ledna.

Letošní pololetní vysvědčení se předává ve středu 31. ledna. Tradičně následují hned poté pololetní prázdniny. Aby ale prázdniny vytvořily prodloužený víkend, tak se posouvají až na 2. února v pátek. 1. února se jde normálně do školy.

Kdy se uzavírají známky v pololetí?

To závisí na škole a regionu. Toto není centrálně organizováno MŠMT, na rozdíl od školních prázdnin, které mají školy jednotné. To, jak se uzavírají známky, tak záleží na rozhodnutí ředitele dané školy a na jeho organizaci školního roku.

Obvykle se známky uzavírají několik týdnů před vydáním pololetního vysvědčení, aby učitelé měli dostatek času na zpracování výsledků a vyplnění vysvědčení. Některé školy mohou mít stanovené pevné termíny pro uzavírání známek, zatímco jiné mohou mít volnější přístup. Je důležité se informovat u svého učitele nebo školy o konkrétních termínech a pravidlech pro uzavírání známek.

Obecně je ale možné říct, že se známky nejčastěji uzavírají zhruba v polovině ledna a to spíše na začátku druhé poloviny. A nejlepší bude, když se zeptáte dětí, ty to nejspíše budou vědět.

Jak vypadá pololetní vysvědčení

Stejně tak i podoba vysvědčení a to, v jaké formě je rodičům v pololetí předáno, závisí na dané škole. Dříve v minulém století se vysvědčení nejčastěji psalo rukou nebo na stroji a v pololetí děti dostávaly domů originál vysvědčení, který pak musely donést zpět do školy, aby se tam na konci roku dopsalo i druhé pololetí.

Dnes se vysvědčení tiskne na počítači, navíc pololetní vysvědčení se často tiskne pouze jako výpis. A rodiče tak v pololetí dostanou obyčejný papír s výpisem známek, výpis nemusí obsahovat úřední razítko. Tento výpis nemusí děti nosit zpátky do školy. Na oficiální tiskopis se pak tiskne až závěrečné vysvědčení na konci roku.

Forma vysvědčení je dána šablonou tiskopisu, které jsou definovány vyhláškou 3/2015 Sb., o dokladech ve vzdělání. Vysvědčení škol se pak můžou lišit, záleží na tom, jaký škola používá tiskopis. Každopádně každé vysvědčení obsahuje:

  • Identifikační informace školy, studenta, školního roku: jméno a příjmení studenta, datum narození, místo narození, rodné číslo, škola, ročník, třída, číslo v třídním výkazu, školní rok.
  • Hodnocení: zameškané hodiny, celkové hodnocení, známky nebo slovní hodnocení za jednotlivé předměty, které se zapisují v abecedním nebo číselném formátu, pochvaly a ocenění, roky splněné školní docházky.
  • Školní vzdělávací program: název ŠVP podle školského zákona.
  • Potvrzení vysvědčení: podpis ředitele školy a učitele, úřední razítko.
  • Informace o vyplňování vysvědčení najdete na MŠMT.

(foto: Photo by Element5 Digital on Unsplash)

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 5 Průměrně: 4.2]

By hb

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *